Πολυκατοικία - Νέος Κόσμος

Έτος: 2020

Συνολικό εμβαδό: 600m2

Κατηγορία: Πολυκατοικίες

Διεύθυνση: Πίσσα Ευστράτιου & Mανδροκλέους, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική