Ιδιωτική κατοικία - Αντίρριο

Έτος: 2022

Συνολικό εμβαδό: 180m2

Κατηγορία: Μονοκατοικίες

Διεύθυνση: Αντίρριο, Ελλάδα